,

oppervlakte verhuurbare Vloeroppervlakte: gebruiksoppervlakte Woonfunctie: bruto Vloer Oppervlakte: gebruiks Oppervlakte: oppervlakte:

Status: